Skip to content

apteki bielsko biała dyżur ad 7

4 tygodnie ago

523 words

Co ciekawe, w tym modelu wieloczynnikowym poziom RNA HIV-1 w osoczu mniejszy niż 50 kopii na mililitr w ciągu trzech miesięcy nie był niezależnie związany ze znacząco niższym ryzykiem niepowodzenia wirusologicznego podczas leczenia podtrzymującego. Tak więc, po zmniejszeniu leczenia po trzech miesiącach agresywnej terapii indukcyjnej, nie było długotrwałej korzyści związanej z początkowym spadkiem miana wirusa osocza do mniej niż 50 kopii na mililitr. Chociaż ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 35 pacjentów (9 procent) w fazie indukcji, tylko kilku pacjentów przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych w fazie leczenia podtrzymującego. Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych była niska i nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami. Dane dotyczące zgodności, zebrane przez badaczy terenowych, nie różniły się istotnie między grupami leczonymi. Od niedawnych danych dotyczących dynamiki wirusów podczas terapii, w tym identyfikacji rezerwy wirusa zdolnego do replikacji w limfocytach T CD4 o długowiecznej pamięci, 15, 16 sugeruje, że eliminacja wirusa nie jest jeszcze realistycznym celem przy obecnie dostępnych lekach, intensywnych długotrwałe leczenie wydaje się wysoce pożądane. Ponieważ działania niepożądane i brak zgodności są poważnymi przeszkodami w przedłużonym leczeniu wysoce aktywnymi lekami przeciwretrowirusowymi, uzasadnione jest dalsze poszukiwanie alternatywnych strategii. Strategia utrzymania indukcyjnego, w której jeden z trzech leków w początkowym schemacie leczenia została wycofana, nie odniosła sukcesu wirusologicznego w tym badaniu ani w innym badaniu. [21] Wyniki nie powinny jednak być interpretowane jako wskazujące, że inny schemat leczenia podtrzymującego, lub dłuższy okres indukcji przy takim samym schemacie podtrzymania jest mało prawdopodobny. Do czasu uzyskania wyników innych badań nie można zalecić strategii konserwacji indukcyjnej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez dotację z Agence Nationale de Recherches sur le SIDA. Leki zostały dostarczone przez Glaxo Wellcome i Merck Sharp oraz Dohme Chibret.
Jesteśmy wdzięczni J. Dormontowi, M. Seligmannowi, P.-M. Girard i D. Young za krytyczną recenzję manuskryptu; do J.-M. Molina i H. Poncelet za pomoc w zaprojektowaniu projektu; do F. Damond do walidacji wirusologicznych punktów końcowych; do M. Merciera za fachową pomoc w przygotowaniu manuskryptu; oraz pacjentom, którzy uczestniczyli w badaniu.
Author Affiliations
Z Hôpital de l Institut Pasteur i Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paryż (GP); Hôpital de l Hôtel Dieu, Nantes (Francja); Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paryż (FB-V., PY); INSERM Service Commun 10, Villejuif (VM, PF, J.-PA); Paoli Calmettes Institut i Hôpital Sainte Marguerite, Marsylia (J.-AG); Hôpital de l Archet, Nice (PD); i Hôpital Bic.tre, Le Kremlin Bic.tre (J.-FD) – wszystko we Francji.
Prośby o ponowne przesłanie do Dr. Pialoux z Service des Maladies Infectieuses, Hôpital Rothschild, 33 Blvd. de Picpus, 75012 Paryż, Francja. Instytucje i badacze uczestniczący w badaniu Tril.ge są wymienione w dodatku.

dodatek
Oprócz autorów w badaniu Tril.ge uczestniczyły następujące instytucje i badacze (wszyscy we Francji): Komitet Naukowy: B
[hasła pokrewne: cilostazol, bupropion, buprenorfina ]
[podobne: hematolog kielce, rak szyjki macicy leczenie, śródmiąższowe zapalenie pęcherza ]

0 thoughts on “apteki bielsko biała dyżur ad 7”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: izolat białka[…]