Skip to content

przychodnia portowa szczecin energetyków 2

2 miesiące ago

501 words

Przeszczepianie szpiku kostnego od HLA dopasowanego lub niespokrewnionego 2-5 dawcy jest potencjalnie leczącym leczeniem dla pacjentów z ostrą białaczką. Pomimo istnienia ogólnoświatowego rejestru obejmującego ponad 3 miliony wolontariuszy typu HLA, około 40 procent pacjentów nie ma dawcy zgodnego z HLA. Geny HLA są ściśle połączone i są dziedziczone w jednostce genetycznej zwanej haplotypem. Haplotypy można zidentyfikować przez testowanie alleli w trzech loci: HLA-A, HLA-B i HLA-DR. Dziecko dziedziczy po jednym haplotypie od każdego z rodziców. Z tego powodu dwoje rodzeństwa ma 25 procent szansy na odziedziczenie tych samych haplotypów rodzicielskich, a zatem bycie identycznym HLA. W przypadku pacjentów, u których nie znaleziono identycznego dawcy HLA, istnieje doskonała szansa na zidentyfikowanie członka rodziny, który dzieli jeden haplotyp HLA z pacjentem, ale którego drugi haplotyp HLA jest inny. Taka sytuacja nazywa się niedopasowaniem pełnego haplotypu HLA lub haploidentycznym niedopasowaniem HLA w trzech loci.
W latach 80. przeszczep szpiku od dawców rodzinnych, którzy nie byli w pełni zgodni z biorcą, był nieskuteczny z powodu niewydolności przeszczepu i ciężkiej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD), czasami dotykając aż 90 procent biorców.6, 7 Całkowite wyczerpanie limfocytów T ze szpiku kostnego dawcy skutecznie zapobiegło GVHD u dzieci z ciężką, złożoną chorobą niedoboru odporności, 8,9, ale wyniki tej procedury były rozczarowujące dla pacjentów z białaczką, ponieważ korzyści z zapobiegania GVHD zostały wyrównane przez niepowodzenie przeszczepu 10-13 Oporność na przeszczepienie wydaje się być zależna od pochodzących z gospodarza cytotoksycznych prekursorów limfocytów T, które przeżywają supralethal warunkowanie.10,11,14 Eksperymenty na myszach wykazały, że bariery zgodności tkankowej można przezwyciężyć poprzez wlew dużych dawek limfocytów T- zubożone komórki szpiku, 15,16 nawet w subletalnie napromienionych zwierzętach, w których liczne limfocyty T przeżyły promieniowanie.17 Zaszczepienie poprawia również dodanie selektywnych środków przeciwko komórkom T18 lub leków mieloablacyjnych, takich jak tiotepa19, do napromieniowania całego ciała.
Stosując te wyniki u zwierząt, obserwowaliśmy wysoki stopień wszczepienia u biorców niedopasowanych przeszczepów z niedoborem komórek T, którym podawano również dużą liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego i krwi obwodowej.20 Aby wzmocnić kondycjonujący schemat immunosupresji i mieloablacji, dodaliśmy globulinę antyitocytarną i tiotepę do połączenia napromieniania całych ciał i cyklofosfamidu. Chociaż nie podano leczenia immunosupresyjnego po transplantacji, ostre GVHD o stopniu II, III lub IV wystąpiło tylko u 18% pacjentów.
W obecnych badaniach, w celu wyeliminowania GVHD, liczba limfocytów T w przeszczepach od pokrewnych dawców, którzy mieli jeden niedopasowany haplotyp, została zmniejszona do średniej około 3 x 104 komórek na kilogram masy ciała biorcy, co odpowiada 1/10 numer podawany w poprzednim badaniu. W modelu mysim, napromienianie całego ciała plus fludarabina powodowały stopień immunosupresji podobny do tego spowodowanego przez napromienianie całego ciała plus cyklofosfamid.21 Dlatego, w celu obniżenia toksyczności pozaszpitalnej, podstawiliśmy fludarabinę dla cyklofosfamidu w reżimie kondycjonowania.
Metody
Pacjenci
Tabela 1
[więcej w: citalopram, suprasorb, psychoterapia psychodynamiczna ]
[patrz też: przewlekła niewydolność żylna, psychoterapia psychodynamiczna, badminton pszczyna ]

0 thoughts on “przychodnia portowa szczecin energetyków 2”