Skip to content

rehabilitacja ruchowa poznań

1 miesiąc ago

477 words

Pacjenci ze złośliwymi chorobami hematologicznymi, różnymi postaciami niewydolności szpiku i pewnymi zaburzeniami wrodzonymi mogą być z powodzeniem leczeni za pomocą przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od rodzeństwa podobnego do HLA.1-7 Jednak tylko 30 procent pacjentów, u których takie leczenie jest pierwszym wyborem mają dobranego HLA dawcy w swoich najbliższych rodzinach. W badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych dotyczących przeszczepu szpiku od niespokrewnionych dawców, pojedyncze niedopasowanie HLA-A lub B (antygeny HLA klasy I) lub HLA-DR (antygen HLA klasy II), określone przez typowanie serologiczne, zwiększyło ryzyko ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) i zmniejszone przeżycie całkowite 8-10 Zatem w Japonii, Europie, 11 i Stanach Zjednoczonych, 12,13 przeszczep komórek od niepowiązanych dawców jest zwykle wykonywany z parami dawcy-biorcy, które są serologicznie identyczny dla antygenów HLA-A, B i DR. Rodzina wielolekowa HLA ma co najmniej 12 polimorficznych loci: HLA-A, B, C, DRA1, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 i DPB1. W allelach loci HLA występuje silne nierównomierność sprzężeń. Metody amplifikacji DNA dla typowania alleli HLA klasy I i II uzasadniają rozległy polimorfizm układu HLA, 14 początkowo udokumentowany w badaniach serologicznych, i mają zdefiniowane allele, których nie można zidentyfikować serologicznie.15-24 Stosując te techniki molekularne, znaleziono kilka grup to dopasowanie alleli DRB1 i DQB1, ale nie alleli DPB1, zmniejszyło ryzyko ostrej GVHD i poprawiło przeżycie po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych od niespokrewnionych dawców, którzy byli dobrani serologicznie do biorców antygenów HLA-A, B i DR. 25-29 Wpływ alleli HLA klasy I nie był oceniany w tych badaniach.
W niniejszym badaniu przeszczepu komórek macierzystych w Japonii wykonano retrospektywne znakowanie DNA w 11 polimorficznych loci HLA, w tym allelach HLA klasy I, w 440 przypadkach przeszczepienia od niespokrewnionych dawców, którzy byli identyczni serologicznie z biorcami w odniesieniu do HLA-A , B i DR antygenów. Wyniki pokazały, że genomiczne dopasowanie alleli HLA klasy I jest ważnym czynnikiem w wynikach klinicznego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych.
Metody
Pisanie HLA
Testy serologiczne
Serologiczne typowanie dla HLA-A, B i DR wykonano przy użyciu standardowego dwustopniowego testu mikrotoksyczności zależnego od dopełniacza.30
Amplifikacja DNA
Allele w loci HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 i DPB1 zidentyfikowano przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z sondami oligonukleotydowymi specyficznymi dla sekwencji, 15- 20 polimorfizmów długości fragmentów restrykcyjnych PCR, 21, 22 polimorfizmów konformacji pojedynczej nici PCR, 19,23 lub starterów specyficznych dla sekwencji PCR.24 Aby zweryfikować wiarygodność wyników opartych na DNA, przeprowadziliśmy genotypowanie HLA każdej próbki w dwóch do czterech laboratoriów i rozwiązano w drodze konsensusu wszelkie rozbieżności. Te wyniki typowania HLA zostały włączone do analiz statystycznych.
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka dawców i biorców. Łącznie w badaniu wzięło udział 440 par biorców-biorców, którzy zostali dobrani serologicznie dla antygenów HLA-A, B i DR
[patrz też: cilostazol, buprenorfina, dekstran ]
[przypisy: przetoka zęba, przetoka dziąsłowa, rak kolczystokomórkowy ]

0 thoughts on “rehabilitacja ruchowa poznań”