Skip to content

warzelniana 1 ciechocinek

2 miesiące ago

70 words

Fagowi CRTIGPSVC i fagowi bez wkładki podano iv myszom. Pozwolono fagowi fagować przez 10 minut, 30 minut i 24 godziny, a tkanki odzyskano i poddano obróbce, jak opisano w Metodach. (E) Frakcjonowanie mikronaczyń mózgu i miąższu potwierdziło zdolność faga CRTIGPSVC do przechodzenia przez nienaruszony BBB. (F) Wiązanie faga do szczurzych komórek glejakarcoma 9L i komórek 9L eksprymujących ludzki TfR (9L3.9) w obecności apo-Tf i holo-Tf. * P <0,05. (G) Testy wiązania wykazują, że fag CRTIGPSVC celuje w ludzką apo-Tf in vitro. Beztwarzowy fag i BSA służyły jako kontrole negatywne. (H i I) Wpływ żelaza na wiązanie faga do apo-Tf został odwrócony przez EDTA, ale nie zaobserwowano żadnego wpływu na holo-Tf. Test wiązania in vitro przeprowadzono na 96-studzienkowych płytkach pokrytych albo ludzką apo-Tf (H) albo ludzką holo-Tf (I), w obecności żelaza i wzrastających ilości EDTA. Aby ocenić atrybuty celowania wybranego peptydu in vivo, podawaliśmy fag CRTIGPSVC iv do normalnych myszy i najpierw oceniono naprowadzanie przez odzyskanie z homogenatów tkankowych, a następnie zliczanie jednostek transdukcji (TU) (dane niepokazane) i ilościowe rzeczywiste czas PCR (Figura 1D). Nieukierunkowany (bez insertu) fag i naprowadzanie do narządów kontrolnych (pokazano mięsień) służyły jako kontrole negatywne (Figura 1D i Dodatkowa Figura 1, ACH). Podaje się fagowy iv do żył ogonowych myszy; chirurgicznie pobrane mózgi i narządy kontrolne 10 minut, 30 minut i 24 godziny później; i amplifikowane DNA faga. Wykryliśmy około 100-krotnie więcej cząstek faga CRTIGPSVC w normalnym mózgu po 10-minutowym krążeniu w porównaniu z fagami bez insertu. Podobny wynik uzyskano po 30 minutach, z redukcją do około 40-krotnej różnicy wykrytej po 24 godzinach po podaniu (Figura 1D). Homing ukierunkowanego i bez wstawionego faga do kontroli narządów (Suplementowa Figura 1, A. C), w tym szpik kostny (Suplementowa Figura 2), był na poziomach tła. Przedkliniczne badania farmakokinetyczne nie wykazały znaczących różnic w czasie półtrwania faga docelowego i kontrolnego we krwi normalnych myszy (Suplementowa Figura 3A), co sugeruje, że lepsze wychwycenie ukierunkowanego faga w mózgu odbywa się za pośrednictwem specyficznych interakcji ligand-receptor. Na koniec, oddzielenie mikronaczyń mózgowych od miąższu mózgu (14, 29, 30) potwierdziło zdolność faga CRTIGPSVC do przejścia przez nienaruszony BBB (Figura 1E). Normalnym myszom wstrzyknięto iv docelowy lub kontrolny fag. Mózgi zebrano po 10 minutach, 30 minutach i 24 godzinach i homogenizowano i frakcjonowano na gradiencie 30% roztworu dekstranu (w / v). Ilościowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym wykazała obecność fagów CRTIGPSVC w obu frakcjach (naczyniach krwionośnych i miąższu mózgu zubożonym w naczynia krwionośne). Fag beztwarzowy nie został wykryty we frakcji miękiszu (Figura 1E). PCR w czasie rzeczywistym potwierdził częściową czystość wyizolowanych frakcji przy użyciu specyficznych genów kapilarnych i komórek śródbłonka (Suplemental Fig. 3B). Docelowy peptyd CRTIGPSVC wiąże się z Tf / TfR poprzez mechanizm allosteryczny. Po wykazaniu, że docelowe cząstki faga prezentujące peptyd CRTIGPSVC naśladujący Tf przekroczyły nietknięty BBB, następnie próbowaliśmy wyjaśnić mechanizmy molekularne pośredniczące w jego transporcie z krwi do mózgu. Po pierwsze, aby ustalić, czy CRTIGPSVC rzeczywiście jest naśladowcą Tf, oceniliśmy wiązanie faga CRTIGPSVC z komórkami nadeksprymującymi ludzki TfR (ref
[podobne: rzepka w kolanie, rzepka kolanowa, hematolog kielce ]

0 thoughts on “warzelniana 1 ciechocinek”