Skip to content
2 miesiące ago

191 words

width=300Po audycie zbierania danych stało się oczywiste, że personel pielęgniarski zaangażowany w podawanie badanego leku podjął się również zadania przeniesienia danych klinicznych z danych źródłowych na elektroniczny formularz raportu przypadku. Miało to miejsce w dwóch z badanych miejsc.

Wyjściowe cechy kliniczne i demograficzne były podobne w obu grupach. Żaden z pacjentów nie był neutropeniczny (liczba neutrofilów <1 × 109 / L) na początku badania. Spośród 17 pacjentów zrandomizowanych do GM-CSF, 4 otrzymywało mniej niż dwie dawki badanego leku (1 zmarł przed podaniem badanego leku a 3 poprosiło o zakończenia badania leku; z tych 3, 1 miał trombocytozę przed każdym podaniem badanego leku, u 1 rozwinęło się znaczące zapalenie błony śluzowej jamy nosowej po jednej dawce, a u 1 rozwinęła się trombocytopenia po jednej dawce). Spośród 21 pacjentów zrandomizowanych do grupy placebo u 1 wystąpiły kryteria bezpieczeństwa dotyczące zakończenia badania leku (małopłytkowość po podaniu jednej dawki). Dlatego 13 pacjentów leczonych GM-CSF otrzymało co najmniej dwie dawki badanego leku, w porównaniu z 20 w grupie placebo.
[hasła pokrewne: przewlekła niewydolność żylna, psychoterapia psychodynamiczna, badminton pszczyna ]

0 thoughts on “Wyniki cz. 2”